کود توزیع شده مزارع کشت چغندر قند استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

در 8 ماهه نخست سال جاری مقدار 1600 تن کود ازته، مقدار 2880 تن کود پتاسه و مقدار 2400 تن کود فسفاته بین چغندر کاران استان خوزستان حمل و توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید