حضور نماینده ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی در همایش سبد کودی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

نماینده ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان قم در همایش ترویجی سبد کودی تولید کنندگان طرف تفاهم نامه با شرکت خدمات حضور یافته و از این تولید کنندگان بازدید بعمل آوردند. همایش آموزشی ترویجی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در تاریخ 11  آذر ماه با حضور 8 تولید کننده کود برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید