جلسه آموزشی و ترویجی سبد کودهای کشاورزی، استان کهگیلویه و بویراحمد

جلسه آموزشی و ترویجی سبد کودهای کشاورزی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان كهگيلويه بويراحمد براي كارگزاران شهرستان هاي بوير احمد و دنا( مناطق سردسير استان)
 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید