بسته بندی پارت 6 روغن ولک تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک

محصول روغن ولک تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک پس از انجام مراحل کنترل کیفی محصول ، در روز چهارشنبه 13 آذرماه 98 بسته بندی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید