حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان در همایش سبد کودی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم در همایش ترویجی سبد کودی تولید کنندگان طرف تفاهم نامه با شرکت خدمات حضور یافت و از این تولید کنندگان بازدید بعمل آوردند. همایش آموزشی ترویجی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در تاریخ 11 آذر ماه با حضور 8 تولید کننده کود برگزار گردید در این همایش کارگزاران و کشاورزان پیشرو و برخی از مسئولان جهاد کشاورزی استان ازمحصولات ارائه شده بازدید نمودنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید