تأمین و تدارک بیش از 247 تن انواع کودهای شیمیایی پتاسه توسط مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

.

مهندس مسعود زهرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان طی گفتگو با روابط عمومی از تدارک 247010 کیلوگرم انواع کودهای شیمیایی پتاسه و فسفاته و ورود به انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان خبر دادند .

ایشان در ادامه از اعلام آمادگی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر تأمین ماشین ها و ادوات کشاورزی خبر داد .

به گفته مهندس زهرابی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوجاری بذر گندم کوه را در استان آغاز نمود و همچنین از بذور پیمانکاران تولید کننده بذر برنج نمونه برداری گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید