، توزیع 1600 تن کودهای شیمیایی در شهرستان تیران و کرون در سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود طی هشت ماه ابتدای سال جاری با تلاش و همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان توانسته ایم بیش از 2000 تن از انواع کودهای شیمیایی را در شهرستان تیران و کرون توزیع و در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار دهیم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید