به گزارش روابط عمومی استان البرز:

عملیات حمل کود اوره به استان گلستان

ذخیره مطمئن شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حیث کود اوره و نظر به شروع مصرف سرک کود اوره در سایر استانهای کشور ، ‌به منظور تامین بخشی از کود اوره استان گلستان بر اساس مجوز حمل صادره از سوی مدیریت محترم توزیع ، ‌حمل و نگهداری میزان 500 تن کود اوره به از استان البرز به انبار کارگزاریهای استان گلستان ارسال گردید .

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید