روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان خبرداد:

مراسم استقبال رئيس جمهور محبوب

حضور مديريت و پرسنل شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان هرمزگان در مراسم استقبال رئيس جمهور محبوب 
(مکان: ورزشگاه تختی بندرعباس)

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید