طرح پایلوت تغذیه گیاهی

اعلام نتیجه آزمایش نمونه خاک مزرعه منتخب استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی:

نتیجه آزمایش کنترل کیفیت نمونه خاک مزرعه منتخب واقع در شهر فریمان استان خراسان رضوی مربوط به اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی جهت آماده سازی کشت گندم در تاریخ 1398/09/12 به معاونت فنی و کنترل کیفی، مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال و مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی  اعلام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید