برداشت مکانیزه سیب زمینی در مزارع شهرستان تربت حیدریه (جلگه رخ)

.

مهندس وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی از عملیات کاشت پاییزه و برداشت مکانیزه سیب زمینی در مزارع شهرستان تربت حیدریه بازدید به عمل آوردند در این بازدید مهندس مزروعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در جمع مدیران کشاورزی استان و کشاورزان محلی در خصوص اهمیت استفاده از ماشین آلات و ادوات کشاورزی و تأثیر آن در رشد عملکرد بیاناتی ارائه نمودند در خاتمه برنامه از دیگر مزارع منطقه بازدید به عمل آمد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید