بسیجیان دستاوردها و نتایج فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را منعکس و در بطن فعالیت های اجرایی حضور موثر داشته باشند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

بعدازظهر روزگذشته طی مراسمی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران و اعضای پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر (مستقر در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) و آقای دکتر پیمان فلسفی فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی، آقای مهندس حمیدرسولی مدیرعامل و عضوهیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی سخنانی با ارایه ی گزارشی اجمالی درخصوص فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در زمینه ی تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی اعلام کردند که از ابتدای سال تا به امروز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 400 هزارتن بیش تر انواع کود (کود اوره، کودهای فسفاته و پتاسه) تامین، تدارک و توزیع شده است. براساس این نتیجه تاکنون 70 درصد برنامه ابلاغی سال 1398 محقق شده است. در حالی که این شرکت تنها دو و نیم درصد از کل یارانه ی تصویبی خود را در این سال دریافت نموده است. ایشان در ادامه با بیان انتظارات خود از همکاران بسیجی و فعالیت های پایگاه مقاومت بسیج در شرکت خدمات حماتی کشاورزی افزود: از همکاران بسیجی در شرکت انتظار داریم ابتکار عمل را به دست گرفته و در بطن فعالیت های اجرایی شرکت حضوری امیددهنده و انرژی بخش داشته و خلاق و مشکل گشا باشند. ایشان ضمن تقدیر از حضور جهادی کلیه ی همکاران در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اجرای فراتر از انتظار کلیه ی برنامه های ابلاغی وزارت متبوع، گفت از همکاران بسیجی انتظار داریم نگاهی نقادانه به فعالیت های شرکت داشته و به ارتقاء و بهینه سازی فعالیت های شرکت کمک کنند.  ایشان در ادامه ضرورت یاری رسانی همکاران بسیج و ارتباط فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج شرکت با سایر نهادهای مرتبط با فعالیت های جاری شرکت نظیر سازمان برنامه و بودجه کشورخواستار شده و افزود: چه اشکالی دارد که از طریق این پایگاه 2530 میلیارد تومان مطالبات شرکت از سازمان برنامه و بودجه کشور پی گیری شود.

در ادامه ی این جلسه از فرمانده پیشین پایگاه مقاومت بسیج در این شرکت قدردانی و فرماندهان جدید پایگاه خواهران و برادران معرفی شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید