استان هرمزگان قطب محصولات خارج فصل کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزری استان هرمزگان:

آب و هوای مناسب از یک طرف و وجود زمین های پهناور زراعی و کشاورزی از سوی دیگر باعث شده استان هرمزگان به یکی از قطب های تولید میوه و سبزیجات خارج فصل کشور تبدیل شود.

آقای فرزاد استاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان اظهار نمود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تامین انواع نهاده های کشاورزی نقش مهم و بسزایی در تولید محصولات خارج فصل دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید