بازدید جناب آقای مهندس منصوری عضو محترم هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به اتفاق هیئت همراه از انبار سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

بازدید جناب آقای مهندس منصوری عضو محترم هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به اتفاق هیئت همراه آقای دکتر پوررمضان مشاور محترم مدیرعامل و مدیر هماهنگی امور استانها و آقای مهندس افچنگی کارشناس مسئول محترم هماهنگی امور استانها و نقل و انتقالات، از انبار سازمانی و روند کیسه گیری کودهای سوپر فسفات تریپل، سولفات پتاسیم و دی آمونیم فسفات به صورت فله و موجودی کل کودهای شیمیایی یارانه ای و ارائه رهنمودهای لازم.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید