برگزاری جلسه آموزشی سامانه جامع انبارها و سامانه توزیع نهاده ها در استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

روز دوشنبه تاریخ 98/9/11 جلسه آموزشی سامانه جامع انبارها و همچنین سامانه توزیع نهاده ها در محل سالن همایش مرکز آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی خراسان شمالی با حضور مهندس کاظمیان مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ، مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی ، کارشناسان زراعت سازمان جهاد کشاورزی ، روءسای تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و همچنین مسئولین زراعت مراکز خدمات و کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برگزار شد.

در این جلسه علاوه برآموزش سامانه جامع انبارها ، سامانه  تحت وب توزیع نهاده های استانی که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهیه گردیده، معرفی و آموزش های لازم در خصوص نحوه کاربری آن در سطوح مختلف دسترسی مسئولین مرتبط با سامانه و همچنین کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید