حمل110 تن کود شیمیایی به شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی از حمل 110 تن انواع کود شیمیایی کشاورزی به شهرستان بشرویه در روز یکشنبه (دهم آذر ماه 98) خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید