مهمترین فعالیتهای معاونت بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بهمن ماه 96

جناب آقای مهندس علیزاده معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در گفتگوی کوتاهی خلاصه ای از اهم اخبار و رخدادهای بهمن ماه سال 96 معاونت بازرگانی را اعلام نمود:

1- خرید دو محموله کشتی اوره از شرکت پتروشیمی پردیس.

2- انعقاد 6 فقره قرارداد وکالت در توزیع کودهای کشاورزی غیریارانه ای.

3- برگزاری نمایشگاههای عرضه محصولات در استانهای خوزستان و خراسان رضوی.

4- ثبت رکورد جدید حمل بیش از 6000 تن کود در یک روز از مبدا بندر امام خمینی در 22 بهمن سال جاری.

5- حمل بیش از 142 هزار تن انواع کود شیمیایی از مبادی مختلف به اقصی نقاط کشور طی بهمن ماه 1396.

6- حمل بیش از 115 هزار تن کود اوره از پتروشیمی های کشور.

7- کنترل و بررسی بالغ بر تعداد 6050 فقره بارنامه حمل.

8- تخصیص و توزیع مقدار 36539 تن کود اوره از کشتی روشاک به استانها.

9- تخصیص و توزیع مقدار 38164 تن کود سوپر فسفات تریپل از کشتی سیلویا به استانها.

10- تخصیص و توزیع مقدار 55586 تن کود اوره و حمل 80% آن از پتروشیمی های کشور به مقاصد استانی.

11- برنامه ریزی در ورود، پهلودهی و تخلیه به موقع کشتی های روشاک و آرتمن در بندر امام خمینی. کشتی های مذکور در کمتر از 7 روز کاری و زودتر از موعد مقرر در انبارهای اسکله بندر فوق تخلیه و دپو شده و مشمول دریافت دیسپچ می گردد.

12- برگزاری مناقصه بیمه باربری و ابنیه.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید