تامین کود مورد نیاز کشت پاییزه شهرستان اردستان استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود

با تلاش و کوشش همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان توانسته ایم کود مورد نیاز کشت پاییزه شهرستان اردستان را در سال جاری تهیه و در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار دهیم

لازم به ذکر است میزان 2000 تن کود در شهرستان اردستان استان اصفهان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید