توزیع 1500 تن کودهای شیمیایی به شهرستان آران و بیدگل در سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود

طی هشت ماه ابتدای سال جاری با تلاش و همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان توانسته ایم  بیش از 1600 تن از انواع کودهای شیمیایی را در شهرستان اران و بیدگل توزیع و در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار دهیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید