برگزاری جلسه هم اندیشی و بررسی موضوع چگونگی ارتقاء کمی و کیفی سطح بهره برداری از امکانات موجود در خصوص کودهای غیر یارانه ای

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی، در این جلسه با بیان این مطلب افزود :

برنامه ریزی به منظور بررسی تامین نیاز کودهای غیر تکلیفی در استان با توجه به تشکیل کار گروه شورای کارگزاران و تامین آن از طریق تولید کنندگان داخلی طرف قرارداد تفاهم نامه ای با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی منعقد گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید