برگزاری جلسه کمیته کنتری کیفی کود، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

حضور امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی به اتفاق آقای مهندس عطایی مسئول حراست این استان، در جلسه کمیته نظارتی و کنترل کیفی کود استان  که در دفتر معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در مورخ 10 آبان ماه سال جاری  تشکیل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید