تامین کود برای 562 هکتار پرورش رتون برنج درمحمودآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای 562 هکتار پرورش رتون برنج (جوانه مجدد) در شهرستان محمودآباد استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

کودهای کشاورزی تامین شده برای پرورش رتون برنج در شهرستان محمودآباد شامل کودهای ازته و فسفاته بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید