بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی از انبار کود کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، با بیان این مطلب افزود: از ابتداءسال جاری تا کنون انواع کودهای شیمیایی از قبیل : فسفاته، پتاسه، تریپل به صورت فله وارد انبارهای این استان ( شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی ) گردیده که در تمامی مراحل کیسه گیری کودهای فله ، با نظارت دقیق توسط کارشناسان سعی گردیده شده است که با بهترین کیفیت این فرایند انجام گردد و با توجه به سهمیه بندی های صورت پذیرفته شده در سطح استان توزیع گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید