نشست ماموران اعزامی ستاد با کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی استان بوشهر در تاریخ 1398/09/09 نشست مشترکی با حضور کلیه کارکنان استان با مدیریت آقای مهندس سید عبدالحسین موسوی فرد و معاونت اداری و مالی ستاد جناب آقای منصوری برگزار گردید.

در این نشست مسائل و مشکلات مطروحه از سوی کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید