به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل:

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در جلسه کمیته فنی کود استان اردبیل اظهار داشتند:

با عنایت به فرا رسیدن زمان مصرف سرک کود ازته و پیک استفاده آن در اسفند ماه  خصوصاً در مناطق گرمسیری استان اردبیل ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تمام مساعی و کوشش  همکاران خود از مجموع 44000 تنی سهمیه کود ازته استان ، مقدار49299 تن تخصیص و مقدار48000 تن حمل نماید.

 

این آماربیانگر این میباشد که 111% کود ازته به استان تخصیص و حمل گردیده است لذا بر این اساس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همواره تلاش کرده تا سهمیه کودهای استان درکوتاهترین زمان ممکن حمل وذخیره و به طورسهل و آسان در دسترس کشاورزان منطقه قرارگیرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید