بازدید و مصاحبه جناب مهندس حمید رسولی در نمایشگاه بین المللی تهران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: 

مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جناب آقای مهندس رسولی به همراه اعضاء محترم هیئت مدیره و تعدادی از مدیران شرکت، پس از بازدید از نمایشگاه بین المللی تهران در غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اصحاب رسانه مصاحبه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید