جلسه باز گشایی پاکات استعلام

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

جلسه باز گشایی پاکات استعلام بهای سرویسهای درون شهری و برون شهری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان  راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 96/12/6 با حضور اعضای محترم کمیسیون معاملات در محل شرکت برگزار گردید.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید