افزایش خرید کود شیمیایی در استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی به نقل از مهندس طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان:

بلحاظ شفافیت در اجرای انجام کار، بستن حسابهای 9 ماهه مالی این شرکت بدون هیچ مشکل و سریع و با موفقیت انجام شد .

وی در ادامه گفت: با بارش رحمت الهی و بدلیل مراجعه کشاورزان عزیز به مراکز فروش کود، تقاضای خرید افزایش یافت و انتظار می‌رود در روزهای آتی شرکت از فروش بیشتری نسبت به ماههای گذشته  برخوردار شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید