روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران :

راه اندازی تلفن گویا در مازندران

.

به منظور تسهیل برقراری ارتباط با بخش های مخلتف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران تلفن گویا با تشکیلات وسیستم های ارتباطی جدید در این مدیریت راه اندازی گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در سامانه جدید تلفن گویای مدیریت مازندران برقرارکنندگان ارتباط با شرکت قادر خواهند بود به سهولت با مدیر ، معاونین و مسئولین قسمت ها ارتباط برقرار نموده و نیازهای کاری خود را برطرف نمایند.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید