مديران عامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي و پشتيباني امور دام كشور در جمع پرسنل شركت خدمات حمايتي كشاورزي

.

طي نشست صميمي جناب آقاي مهندس ولي مديرعامل و مهندس خشنودي قائم مقام پيشين شركت خدمات حمايتي كشاورزي و جناب آقاي مهندس سيف مديرعامل كنوني شركت خدمات حمايتي كشاورزي با پرسنل اين شركت، ابتدا مهندس ولي مديرعامل پشتيباني امور دام كشور از همدلي و همكاري اعضاء هيأت مديره ، مديران و پرسنل شركت خدمات حمايتي كشاورزي در طول يكسال نيم مسئوليت ايشان در شركت ، تقدير و تشكر نمودند و رمز موفقيت و پيشرفت در امور را صداقت و صميميت همكاران و دوري از مسائل حاشيه اي دانستند.

ايشان در ادامه گفت:زماني كه ما به شركت خدمات حمايتي كشاورزي آمديم، بدليل وجود بحث اصل 44 و خصوصي سازي در بين پرسنل شركت، تقريباً انگيزه همكاران كم شده بود، اما با تلاشهايي كه شد، نه تنها روحيه كاري همكاران مضاعف شده بلكه  امروز سازمان خصوصي سازي نيز معتقد است كه اين شركت بايد باقي بماند، اما اين بحث بستگي به ايفاي نقش ما دارد كه چگونه در زمينه تأمين نهاده ها فعاليت كنيم، زيرا نياز دارد كه مجموعه اي به اين موضوع بپردازد.

مهندس ولي، ضمن عرض تبريك انتصاب مهندس سيف بعنوان مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي گفت: بدليل اينكه ايشان از گذشته در اين مجموعه بوده اند از شركت و پرسنل شناخت كافي دارند و تسلط به مسائل بازرگاني ، داشتن خلاقيت فوق العاده و نيروي بسيار بالا، مطمئناً از عواملي هستند كه موجب مي شوند آقاي سيف توفيقات بسيار زيادي حاصل نمايند.

سپس مهندس خشنودي، قائم مقام شركت طي سخنان مبسوطي گفت: طي دوران 44 سال تجربه كاري، يكي از افتخاراتم همكاري با هيئت مديره، مديرعامل، مديران و كاركنان شركت خدمات حمايتي كشاورزي مي باشد و به نظرم از عوامل مهم موفقيت در امور، حسن نيت، پشتكار، صداقت و همدلي است.

جناب مهندس سيف مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي نيز طي سخناني در اين جلسه از دوستان بزرگ خود آقايان ولي و خشنودي در طول تصدي مسئوليت، تقدير و تشكر نمودند و موفقيت همكاران را از درگاه الهي مسئلت نمودند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید