برگزاری چهارمین جلسه شورای هماهنگی معاونین و مدیران ستادی و شهرستان ها در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

حضور امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی در چهارمین جلسه شورای هماهنگی معاونین و مدیران ستادی و شهرستانها با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی،مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها به همراه روسای مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها و 56 نفر از منتخبین برتر در شاخص های ارزیابی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی مورخ 7 آبان ماه سال جاری.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید