gozaresh anbar hesabresi va bazresi

گزارش مدیریت حسابرسی (استان چهار محال بختیاری)

به گزارش رابط روابط عمومی حسابرسی و بازرسی :

گروه حسابرسی و بازرسی در تاریخ 98/8/25 در استان چهار محال بختیاری حضور یافتند و ضمن بازدید با مدیر و مسئولین استان مذاکراتی انجام گرفت در این بازدید استانی موارد ذیل مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت :

1- بازدید از انبار مرکزی

2- فرآیند بوجاری بذر جو

3- کیسه گیری کود فله

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید