روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی خبر داد:

ميزگرد تلويزيوني مصرف بهينه كود در استان آذربايجان شرقي با حضور مدير شركت خدمات حمايتي كشاورزي

.

اين ميزگرد در مورخه 96/11/15 در استوديوي  شبكه استاني سيماي مركز آذربايجان شرقي، برنامه ياشيليق ( ويژه برنامه كشاورزي ) ضبط و در مورخه 96/11/28 ساعت 25 : 17 پخش شد .

آقاي باقريان پس از معرفي و تشريح تاريخچه شركت خدمات حمايتي كشاورزي ، لازمه و پيش نياز مصرف بهينه كود را ارتقاء سطح دانش و آگاهي كارگزاران ، بهره برداران و كشاورزان دانست و وجود بيش از 150 كارگزار فعال توزيع نهاده هاي كشاورزي كه مورد تائيد شركت خدمات حمايتي کشاورزی و سازمان جهان كشاورزي استان است بازوي قدرتمند اين شركت درخصوص خدمات رساني سالم و مفید به بخش كشاورزي برشمرد.

ايشان به توليد و توزيع كودهاي تقلبي و بي كيفيت توسط افراد سودجو با استفاده از برند شركت خدمات حمايتي كشاورزي دربازار آزاد اشاره و به كشاورزان توصيه كرد ، نهاده هاي مورد نياز خود را از طريق كارگزاران توزيع نهاده هاي اين شركت تامين كنند .

وي نمونه برداري از كودهاي يارانه دار و غيريارانه دار وارده به انبار سازماني و انبار كارگزاران وآناليز آن ، كنترل در مراحل توليد و توزيع از وظايف مهم نظارتي شركت دانست و اعلام كرد كه اكيپ نظارتي شركت در استان با همكاري سازمان جهاد كشاورزي نسبت به كنترل و پايش نهاده هاي كشاورزي اقدام مينمايد .

مهندس باقريان در خاتمه به معرفي و تشريح اهداف سامانه تلفن گوياي 1559 باشگاه كشاورزان پرداخت و به كشاورزان توصیه کرد با تماس و عضويت در  اين سامانه از مزاياي آن بهره مند شوند .

شايان ذكراست

   اقاي مهندس ايرانيفام معاون محترم بهبود توليــدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان و دكتر بايبوردي رئيس محترم واحد خاك و آب مركز تحقيقات و آموزش ومنابع طبيعي استان در اين ميزگرد تلويزيوني مشاركت داشتند                                                                        

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید