توزیع بیش از 5 هزار تن کود سوپرفسفات تریپل در استان مازندان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع بیش از 5هزار تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل در استان مازندران در 8ماهه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپرفسفات تامین شده از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران توسط کارگزاران توزیع تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید