تامین 60 درصدی سهمیه کود استان در هشت ماهه سال98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود

با تلاش و پیگیری های به عمل آمده با دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توانسته ایم 60 درصد از سهمیه کود شیمیایی مورد نیاز استان اصفهان را در هشت ماهه ابتدای سال 98  تامین نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید