جشنواره بز مهادبادی اردستان

برگزاری جشنواره بز مهادبادی اردستان در شهرستان اردستان با حضور مسئولین کشوری و استانی و بهره برداران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود

 

 برگزاری جشنواره بز مهادبادی اردستان در شهرستان اردستان با حضور مسئولین کشوری و استانی و بهره برداران برگزار شد. آقای مهندس مهرداد مرادمند رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان در آغاز جشنواره بزمهابادی اردستان گفت : برگزاری این جشنواره در این محل حاکی از توجه ویژه به حفظ ذخائر ژنتیک متناسب با منطقه حاشیه کویراردستان بویژه بزمهابادی و جلوگیری از فراموش شدن این نژاد در منطقه و همچنین ایجاد فضای رقابت سالم دامداران و استفاده و تبادل تجربه می باشد . وی در ادامه با اشاره به ظرفیت تولیدات دامی استان گفت : استان اصفهان با تولیدسالیانه 1 میلیون 370 هزارتن شیرخام و 200 هزار تن مرغ و 10 هزارتن گوشت بوقلمون در کشور رتبه اول و شهرستان اردستان در تولید گوشت مرغ ، تخم مرغ بیشترین سهم را در سطح استان دارد . در این جشنواره معاونت مالی اداری بازرگانی  به همراه مسئول حراست  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان حضور داشتند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید