تامین کودکشت پاییزه در 5800 هکتار از شالیزارهای آمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از  تامین کود برای کشت پاییزه در 5800 هکتار از شالیزارهای این شهرستان به عنوان کشت دوم بعد از برنج خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

درحال حاضر کودهای پرمصرف مورد نیاز برای کشت پاییزه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین شده و در دست توزیع می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید