خرید کود اوره توسط مدیریت بازرگانی داخلی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی

با تلاش بی وقفه همکاران مدیریت بازرگانی داخلی مقدار 112000 هزار تن کود اوره ،کل سهمیه تخصیصی شرکتهای پتروشیمی کرمانشاه – خراسان – شیراز - رازی و پردیس در آبانماه سال جاری خریداری و به کشاورزان عزیز میهن اسلامی توزیع خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید