تامین کود برای 4500 هکتار کشت شبدر در ساری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای پرمصرف موردنیاز برای 4500 هکتار کشت محصول علوفه ای شبدر در شهرستان ساری در سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: کودهای تامین شده برای محصول علوفه ای شبدر در شهرستان ساری شامل کودهای ازته بوده اند که توسط کارگزاران توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان ساری توزیع شده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید