برگزاری جلسه کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود

دهمین جلسه کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان با حضور مدیر و معاونین و مسئولین واحدهای مختلف در محل دفتر مدیریت شرکت در خصوص بررسی مسائل و مشکلات استانی و ارائه راه کار در جهت برطرف نمودن مشکلات برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید