به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

قیمت فروش کودهای شیمیایی به کشاورزان ثابت بوده و به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت

.

مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درخصوص شایعه گران شدن قیمت فروش کودهای شیمیایی به ویژه اوره به کشاورزان اظهار نمودند که «دولت تدبیر و امید و هم چنین وزارت جهادکشاورزی برنامه یی برای افزایش قیمت فروش کودهای کشاورزی نداشته و بیان مطلب فوق شایعه یی بیش نیست»

ایشان در ادامه اشاره نمودند که خوشبختانه طی یک سال گذشته قیمت فروش کودهای یارانه یی به کشاورزان هیچ گونه افزایش نداشته و در ادامه نیز افزایش نخواهد یافت.

وی در پایان به کشاورزان زحمتکش این اطمینان را داد که هیچ گونه افزایش در قیمت فروش کودهای یارانه یی از جمله اوره نخواهیم داشت و کودهای مورد نیاز کشاورزان با قیمت های مصوب از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی آماده عرضه و فروش می باشند.

وی اشاره کرد که وفق مصوبات جلسه 1396/11/27 کمیسیون اقتصادی دولت و هم چنین جلسه مورخ 1396/11/30 ستاد تنظیم بازار قیمت خرید کود اوره از شرکت های پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت و مقررگردید که کوداوره از شرکت های مذکور هم چنان با قیمت های قبلی و بدون هیچ گونه افزایشی در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید