موجودی برداری کود در نکا استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از موجودی برداری کودهای کشاورزی در شهرستان نکاء استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: فرآیند موجودی برداری کودهای کشاورزی موجود در انبارهای کارگزاران توزیع کود تحت پوشش در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی براساس دستورالعمل اجرایی صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید