میزان پایش کودهای شیمیایی در آذربایجان غربی در آبان ماه 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در آبان ماه 1398 میزان رصد و پایش کودهای شیمیایی توسط گروه پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی به بیش از 270 مورد رسید. همچنین در جریان آبان ماه به تعداد 20 مورد از انبار کارگزاران توزیع کود بازدید به عمل آمد و دستورالعمل های فنی لازم بررسی و به یک کارگزار خاطی، تذکر کتبی صادر شد. همچنین به تعداد 43 مورد از کودهای رسیده به استان نمونه گیری انجام و به آزمایشگاه ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید