تامین کود برای مجتمع های بزرگ زراعی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای مجتمع های بزرگ زراعی استان مازندران همچون مجتمع زراعی دشت ناز و مجتمع گاودشت خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: کودهای تامین شده شامل: کودهای ازته، فسفاته و پتاسه ضروری برای مجتمع های بزرگ زراعی استان مازندران می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید