به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

برگزاری مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به انجام رسید

.

 

 

.برگزاری مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به انجام رسید .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان پس از پایان عملیات بوجاری بذور گندم و جو در این مدیریت مقدار 695642 کیلوگرم ضایعات بدست آمد که از طریق مزایده به فروش رسید.

در این مزایده که بین 9 نفر شرکت کننده برگزار شد و با توجه به رقابت نزدیک و تنگاتنگ شرکت کنندگان ، این مدیریت توانست با بالاترین و بهترین قیمت ضایعات حاصله را بفروش برساند .  

.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید