روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان:

نتیجه جلسه کمیسیون معاملات استان

.

 جلسه کمیسیون معاملات استان خوزستان در تاریخ 96/11/30 با حضور اعضاء محترم کمیسیون بمنظور بازگشایی پاکات مناقصه حمل و نقل امور نقلیه‌ خدمات خودرویی رأس ساعت 10 صبح در دفتر کمیسیون معاملات استان تشکیل و پس از بازگشایی پاکت‌های پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان ، برنده اول مشخص گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید