روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان :

گزارش بازدید دوره ای کارشناس باشگاه کشاورزان استان سمنان از کارگزاری های شهرستان شاهرود و میامی

.

گزارش بازدید دوره ای کارشناس باشگاه کشاورزان استان سمنان از کارگزاری های شهرستان شاهرود و میامی انجام شده بشرح ذیل می باشد.

در مرحله اول ضمن پرکردن جدول نیاز کودی استان ، لیست جدید سبد کودی غیر یارانه ای از شرکت به کارگزاریها اعلام وارسال شده است .

در مرحله دوم نیاز سنجی بذور ذرت مقدار و زمان مصرف از کارگزاران سوال گردید.

در مرحله سوم بازدید از انبارها و نداشتن کودهای خارج از سبد کودی شرکت و مواردی از جمله عدم فروش و نگهداری نهاده های کشاورزی سایر شرکتهای تولید کننده ، نصب نرخ فروش نهاده ها در محل کارگزاری ها و هماهنگی و ارتباط مناسب تر و بیشتر با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی داشته باشند .

کارگزاران محترم نیز مسائلی در خصوص نهاده های غیر یارانه ای شرکت عنوان کردند.

1- زمان بازپرداخت منابع نهاده ها کمتر از سایر تولید کنندگان و شرکتهای رقیب می باشد.

2- فروش از طرف سایر تولید کنندگان کود به کارگزاران و سایر روابط ها

3- زمان ثبت سفارش تا ارسال محموله خریداری شده طولانی است 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید