نمونه برداری از مواد اولیه خریداری شده از تولید کنندگان داخلی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک

آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک در 8 ماهه اول سالجاری تعداد 29 نمونه از مواد اولیه جهت آزمایش تهیه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید