نظارت بر کارگزاران توزیع کود در بهشهر استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نظارت بر روند توزیع کود توسط کارگزاران توزیع کودهای کشاورزی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان بهشهر خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: فرآیند نظارت بر کارگزاران توزیع کود تحت پوشش براساس دستورالعمل صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید