توزیع کود سولفات پتاسیم بین استانهای مختلف کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور تامین کود مورد نیاز استانها، در هشت ماه اول سال جاری مقدار 5326850 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید